www.agba.hu


A tartalomhoz

6 Szigma tematika
A
6 Szigma Zöld Öves Tréning tematikánk egy általános, 6 napos oktatási tervet tartalmaz. Az oktatás során a hallgatók gyakorlati példák és szerepjátékok, modellek segítségével betekintést nyernek a 6 szigma területén alkalmazott módszerekbe, gyakorlati alkalmazásukba illetve számítógépes támogatásukba. A modul vizsgával zárul, amelynek elégséges szintű teljesítése az oklevél kiállításának feltétele.


A részletes programterv alább található:
1. nap délelőtt

A 6 szigma és a Lean 6 szigma

A GB feladatai és a GB minősítés feltételei

Alapvető fogalommeghatározások (DMAIC, DFSS és PDCA fogalmak és rövidítések)

Statisztikai alapok I. - elméleti háttér

az adat sajátosságai, eloszlástípusok jellemzői és alkalmazási területei, a mintavételezés problémái, a minta és a hiba

A 6 szigma csapat és alapvető munkaeszközei (Brainstorming vs. Delphi Módszer, NCM, Priorizáció, Nyomonkövetés és Tervezés eszközei - Gantt stb.)

1. nap délután

A 6 szigma projekt és a vizsgált folyamat megismerése

Statisztikai alapok II. - alkalmazás (kézi számítások és szoftverhasználat)

Bevezetés a Minitab szoftver alkalmazásába

2. nap délelőtt

Define - a probléma meghatározásának alapvető eszközei

FMEA, Folyamattérkép, Folyamatábra, SIPOC, Kano stb.
2. nap délután
Measure - a folyamat és a probléma mérésének alapvető eszközei

CT - Kritikus jellemzők: CTQ, CTC, CTS, CTW

Mérőrendszerek és a mérőrendszerek problémái (GRR)

SPC - I., Minőségképességvizsgálatok - Taguchy - féle minőségképesség - indexek, QFD stb.

3. nap délelőtt

Analyze - A probléma elemzésének alapvető eszközei

Statisztikai alapok III. - Grafikus és Nem - Grafikus elemzések értelmezése (ismétlés és ismeretbővítés)

(Becslés, Várható érték, Konfidenciaintervallum, Szignifikancia, Minitab grafikus eszközök, Hipotézisvizsgálatok, ANOVA, regresszió stb.)

Az elemzés további alapvető minőségmenedzsment eszközeinek ismertetése (DFSS, Pareto, ISHIKAWA, TIPHIB stb.)

3. nap délután

Improve - A folyamatjavítás alapvető eszközei

Alapvető változásmenedzsment eszközök (Benchmarking, SPC II., FMEA I., poka - yoke stb.)
4. nap délelőtt
Control - A folyamat szabályozásának és a minőségjellemzők nyomonkövetésének alapvető eszközei (FMEA - II., Control Charts, SPC, ellenőrzőkártyák és jellemzőik, stb.)

A megfelelő dokumentáció fontossága, jellemzői, Folyamatszabályozási terv / mátrix

4. nap délután

Összefoglalás

5. nap délelőtt

Ellenőrző teszt és vizsgafeladat

5. nap délután

Az ellenőrző teszt és mintapélda közös megoldása, megbeszélése, eredményértékelés
Szorgalmi periódus
Vizsgafeladat kidolgozása, felkészülés a vizsgaprezentációra
6. oktatási nap
GB Vizsgaprezentáció, eredményértékelés
A tanfolyam a DMAIC 6 szigma elv alapján egy mintaprojektet végigkövetve esetpéldákkal és saját órai példák és feladatok megoldásával, elemzésével vezeti be a hallgatót az alapvető 6 szigma és Lean 6 szigma minőségmenedzsment eszközök alkalmazásába. A tanfolyam során a hallgatók saját jegyzetet kapnak, amelynek segítségével végigkövethetik az előadásokat, és amelyben az egyéni feladatmegoldásokhoz szükséges feladatlapok is megtalálhatók.

A Zöld Öves Minősítés feltételei:
az 5. napon sikeresen (min. 70%) megoldott vizsgadolgozat, ami teszt és mintafeladat részekből áll.

a szorgalmi periódus során beadott vizsgafeladat előadása és megbeszélése a 6. oktatási napon


AGBA Kft. Veresegyház 2008. Minden Jog Fenntartva! | info@agba.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe